ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลท่องเที่ยว
 
:: Main Menu ::
 www.toursabuy.com
 www.kanchanaburi.us
 หน้าแรกกาญจนบุรี
 สถานที่ท่องเที่ยว
 กิจกรรมที่น่าสนใจ
 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม
 เทศกาลงานประเพณี
 สินค้าพื้นเมือง
 การเดินทาง
 สถานที่พักแรม
 เวบบอร์ด ท่องเที่ยวกาญจน์
 โฆษณาฟรี
:: ข้อมูลท่องเที่ยวอื่นๆ ::
 ตารางการเดินรถไฟ
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ตำรวจทางหลวง
 ตำรวจรถไฟ
 ตรวจสอบสภาพอากาศ
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 กรมป่าไม้
 ข้อมูลอุทยาน
 การบินไทย
 แบงค์คอกแอร์เวย์


kanchanaburi
กาญจนบุรี kanchanaburi น้ำตก waterfall
กาญจนบุรี Kanchanaburi น้ำตกเอราวัณ น้ำตกไทรโยค Erawan Saiyok Waterfall
 หน้าแรกทัวร์สบาย 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม กาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี มีสวนองุ่นไร้เมล็ดที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ ดังนี้
       ไร่องุ่นชานเมือง :: ตั้งอยู่ที่ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค ตรงกิโลเมตรที่ ๑๕ ปากทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ (ด้านหลังปั๊มน้ำมันบางจาก) ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี ๓๗ กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ (กาญจนบุรี-ไทรโยค) เป็นไร่องุ่นพันธุ์ที่ไม่มีเมล็ด รสชาติอร่อย ปลูกบนเนื้อที่ ๒๐ไร่ นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและเดินเลือกตัดผลสดๆ จากไร่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวชมคือ ช่วงที่องุ่นออกผลประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. ๐ ๑๙๔๑ ๐๗๕๘
       ไร่คุณมน :: ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร ไปตามถนนสายกาญจนบุรี-บ่อพลอย (ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖) ก่อนถึงซาฟารีปาร์ค ๑ กิโลเมตร (ตรงข้ามวัดหนองกระทุ่ม) เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน สวนผักปลอดสารพิษและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นานาชนิด อาทิ น้ำนมข้าวโพด น้ำผัก กล้วย/ขนุนอบแห้ง กระยาสารทเคลือบน้ำผัก อาหารชีวจิตเพื่อสุขภาพ บนพื้นที่ ๑๕๐ ไร่ ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย สร้างอาชีพให้กับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมสวนเกษตร ชมขั้นตอนการผลิตได้อย่างใกล้ชิดและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ โดยติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้าได้ที่คุณมนรัตน์ โทร. ๐ ๑๙๔๔ ๗๙๗๑
       สวนอรอนงค์ชวนชม :: ตั้งอยู่ตรงข้ามอนามัยตลาดเขต อำเภอพนมทวน ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ไปตามถนนสายกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔) เป็นสวนเพาะพันธุ์ต้นชวนชมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี บนพื้นที่ ๔๐ ไร่ มีชวนชมหลากหลายพันธุ์ให้ดอกชวนชมสีสันสดสวยงาม นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อชวนชมพันธุ์ดีไปปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับบ้านได้ โดยติดต่อ คุณอรอนงค์ โทร.๐ ๑๘๕๖ ๗๗๙๙, ๐ ๑๙๐๕ ๕๒๙๙, ๐ ๓๔๕๗ ๑๑๙๓
       สอบถามการท่องเที่ยวเพิ่มเติมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
โทร.๐ ๓๔๕๑ ๑๒๕๔ ต่อ ๑๓ หรือ ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๒๔


Hotels , Resort, and Tours in Thailand : online reservation, Thailand Hotels and Resorts Reservation, Thai Hotels, Thai Resorts, Hotel Thailand Direcotory, Thailand Hotels & Resorts Guide, Thailand Hotels Database, Thai Hotels & Resorts, Travel Thailand, Thailand Tourium, Reservations Thailand, Best Price Thai Accommodations

eXTReMe Tracker   Copyright © 2004 Toursabuy.com - Reproduction without permission prohibited. Web Designer and Web Programmer Contact to webmaster